Healthism- kiedy kończy się zdrowa dieta i zaczyna obsesja?

Healthism to obsesyjna koncentracja na zdrowiu, które stanowi podstawę dobrobytu

Za ideał zdrowia według healthismu uważa się każdego człowieka, który ma atrakcyjne i młode ciało, zdrowo się odżywia i regularnie ćwiczy. Ten pogląd nie pokrywa się z definicją zdrowia według WHO (World Health Organization- Światowa Organizacja Zdrowia), która definiuje zdrowie jako pełen dobrostan fizyczny, psychiczny i społeczny, a nie tylko brak choroby. Healthism stawia na piedestale zdrowie fizyczne. Dobrostan psychiczny i społeczny nie ma, według tej teorii, większego znaczenia. 

healthism

Praktyki healthismu mogą prowadzić do poprawy nawyków, ale istnieje duże ryzyko, że mogą stać się przyczyną niezdrowych zachowań i myśli dotyczących kształtu ciała, przestrzegania restrykcyjnej diety oraz wykonywania ćwiczeń fizycznych. 

Kluczową dla ideologii healthismu jest koncepcja odpowiedzialności indywidualnej “jesteś Panią swojego zdrowia”, a Twoje zdrowie zależy od podejmowanych przez Ciebie działań, które stają się przedmiotem oceny społecznej. Co wiąże się oczywiście z oceną i krytykowaniem. Osoby, które nie dbają o zdrowie uważamy za niewykształcone, gorsze, a nawet mniej etyczne.

Ortoreksja ściśle łączy się z healthismem

Dotyczy obsesyjnej koncentracji na spożywaniu wyłącznie zdrowego jedzenia, nadmierną troską o własne zdrowie, natrętnymi myślami dotyczącymi bycia zdrowym i brakiem elastycznego podejścia do diety.

Poniżej znajdziesz test Bratmana (który możesz również pobrać). Test ma na celu pomóc w ocenie (nie)występowania ortoreksji psychicznej. Nie jest to test idealny, ale otwiera oczy.

Test bejmuje 10 pytań, a osoba badana udziela odpowiedzi “TAK” lub “NIE”

  1. Czy spędzasz więcej niż trzy godziny dziennie na rozmyślaniu o swojej diecie?
  2. Czy planujesz swoje posiłki kilka dni wcześniej?
  3. Czy wartość odżywcza Twoich posiłków jest dla Ciebie ważniejsza niż sama przyjemność wynikająca z jedzenia?
  4. Czy jakość Twojego życia obniżyła się, gdy wzrosła jakość Twojej diety?
  5. Czy stałeś się dla siebie bardziej surowy niż dotychczas?
  6. Czy poczucie Twojej własnej godności wzrosło na skutek przekonania, że zdrowo się odżywiasz?
  7. Czy zrezygnowałeś z jedzenia dla przyjemności po to, żeby zjeść “właściwą” żywność?
  8. Czy Twoje zasady dietetyczne nie pozwalają cI na zjedzenie czegoś poza domem, izolując Cię w ten sposób od rodziny i przyjaciół?
  9. Czy czujesz się winny, gdy nie stosujesz się do swojej diety?
  10. Czy czujesz się spokojny, wiedząc, że masz całkowitą kontrolę nad tym, że potrafisz zdrowo się odżywiać, zgodnie z narzuconymi sobie zasadami?


<5 pkt – masz prawidłowy stosunek do jedzenia

5-9 pkt – nadmiernie skupiasz się na zdrowym odżywianiu (w literaturze funkcjonuje określenie “fanatyk zdrowego jedzenia”)

10 pkt – obsesyjnie skupiasz się na jedzeniu wyłącznie zdrowej żywności

Idealna dieta nie oznacza idealnego zdrowia

Wskazówki dotyczące zdrowego odżywiania się są tylko wskazówkami. Należy je traktować w elastyczny sposób. Nie powinny rządzić naszym życiem.

*tekst napisałam na podstawie książki „Jedzenie pod wpływem emocji” i „Jak pokonać objadanie się”.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *